fredag 8 januari 2010

Om könsskillnaderna

I Svensk Tidskrift så beskriver den moderate riksdagskandidaten Magnus Nilsson på ett bra sätt flera viktiga genetiskt/biologiskt betingade könsskillnader. Givetvis finns det andra faktorer som påverkar dessa egenskaper, vilket är varför det kan förväntas finnas många individuella "undantag", och vilket också är varför man naturligtvis inte bör utestänga någon kvalificerad från ett visst yrke bara för att det yrket domineras av personer av det motsatta könet.

Men poängen är att man därför, i strid med den likhetsfeministiska ideologi som i varierande grad vägleder alla riksdagspartier idag, inklusive Nilssons parti moderaterna, varken bör bli förvånad eller upprörd om den aggregerade statistiska könsfördelningen i olika sysslor skiljer sig givet en uttagning som inte favoriserar någon baserat på könstillhörigheten i sig.

Det minst sagt undermåliga svaret från de moderata "jämställdhetsansvariga" Hillevi Engström och Mats Johansson att de (av ej nämnd anledning) ser det som positivt med jämnare könsfördelning inom vissa yrken samt att andelen kvinnor inom vissa positioner ökat (vilket bara är ett konstaterande av vad som hänt, men som inte säger något om vad som borde ha hänt inom denna yrkesgrupp, än mindre vad som borde hända i andra yrkesgrupper) illustrerar bara ytterligare varför den likhetsfeministiska ideologin är fel.