tisdag 12 januari 2010

Inflationen fortsätter att öka

Konsumentprisinflationen mätt enligt det EU-harmoniserade måttet steg ytterligare i december, från 2,4% till 2,8%. Om eurostats prognos för euroområdet slår in, att inflationen där stiger från 0,5% till 0,9%, betyder det att 1,9% gapet mellan Sverige och euroområdet är oförändrat. Med tanke på hur kronan återhämtat sig något så finner jag det troligt att gapet kommer att sjunka något under 2010. Dock kommer den svenska inflationen troligen vara fortsatt högre, och det kommer inte att avspegla lägre inflation i Sverige utan enbart att inflationen i euroområdet kommer stiga snabbare. Den svenska inflationen kommer dock också att stiga och särskilt då med tanke på de högre elpriserna så framstår det som nästan säkert att den kommer att stiga över 3% (som ska utgöra ett "tak" för Riksbanken) under de kommande månaderna.

Det mått som inkluderar bostadsräntor steg för övrigt ännu snabbare, från -0,7% till 0,9%. Det lär fortsätta stiga snabbt allteftersom fjolårets räntesänkningar försvinner från 12 månaders jämförelsen. Till sommaren lär den nå ungefär samma nivå som det EU-harmoniserade måttet.

Medialänkar i ämnet: SVD1, SVD2, DN
Statistisk källa: SCB