lördag 20 oktober 2012

Tycker vänstern att brittiska blockaden av tredje riket var "orättfärdigt"?

Efter flera månader av långsam segling, och många stopp, ända från Umeå, har spektaklet "Shit to Gaza" nått fram till Gaza, varpå de där som väntat bordades av den israeliska militären. Reaktionerna från vänstern har lika väntat varit att fördöma bordningen och den blockad som bordningen syftar till att upprätthålla och lika väntat så rapporterar den vänstervridna journalistkåren från detta på ett vinklat antiisraeliskt sätt.

Det som de vänstervridna journalisterna utelämnar i sin rapportering om konflikten är bland annat följande:

1) Någon allmän blockad av Gaza existerar inte. Det står vänstern fritt att föra in så mycket de vill och har råd med av mat, medicin och liknande varor. Det som inte får föras in är vapen, sprängmedel och andra saker som kan användas för att mörda judar, och om det ska kunna stoppas är det naturligtvis nödvändigt att kontrollera även fartyg som säger sig enbart ha annat i sin last eftersom det är ett välkänt faktum att folk ibland ljuger.  "Shit to Gaza" hade kunnat föra in sin last efter att ha låtit israelerna inspektera den, men de valde att vägra sådan kontroll. Det är alltså rätten för Hamas och andra jihadistiska grupper att föra in obegränsade mängder vapen som vänstern slåss för.

2) Gaza befinner sig i krigstillstånd mot Israel då de jihadistiska grupperna skjuter raketer mot Israel i uttalat syfte att åstadkomma Israels förintelse. Och när krig råder har ett land all rätt att som försvarshandling genomföra en blockad mot territorium som fienden kontrollerar. Precis som den brittiska flottan hade rätt att upprätthålla en sjöblockad mot nazityskland under andra världskriget, trots att det innebar en "kollektiv bestraffning" av tyska folket (inklusive de tyskar som inte gillade Hitler), så har Israel rätt att upprätthålla en sjöblockad mot Gaza.

Som jag tidigare konstaterat så leder vänsterns "logik" till att det borde ha varit ett "Ship to Lübeck" 1942.

Det finns förstås skillnader mellan den brittiska blockaden under andra världskriget och den nuvarande israeliska. Den brittiska blockaden gällde allt, inte bara vapen, och till skillnad från israelerna skulle britterna nog inte bemödat sig med att borda en sådan båt med "nyttiga idioter" utan helt enkelt sänkt den med en torped. Dessa skillnader är dock alltså inte av karaktären att israelerna är hårdare, utan tvärtom är de mindre hårda.

Nu kan man ju tycka att det varit bättre om Israel en gång för alla tog ansvar för dåvarande premiärministern Ariel Sharons stora misstag 2005 att ge efter för omvärldens uppmaningar att dra sig tillbaka från Gaza och göra slut på det Hamasstyre som tillbakadragandet ledde till genom att invadera Gaza och återta den militära kontrollen över den. Då skulle det inte längre finnas något behov av en blockad och den skulle då hävas. Men det skulle vara förenat med en hel del kostnader, både i termer av förluster av soldatliv och negativa diplomatiska konsekvenser, så det är förståeligt att Israel tvekar inför att göra det, och hursomhelst är det knappast ett alternativ som vänstern förespråkar, trots att det skulle innebära det slut på blockaden som vänstern ropar på.