måndag 8 oktober 2012

DI-journalist vilseleder om jobben

I gårdagens partiledardebatt var det som vanligt många siffror som kastades mellan framför allt Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Löfven hävdade att arbetslösheten är högre nu än när regeringen tillträdde, vilket endast är sant om man enbart kollar på den öppna arbetslösheten och som Reinfeldt påpekade så har gruppen förtidspensionärer (som inte räknas som öppet arbetslösa) minskat med över 150000. När Reinfeldt sedan påpekade att sysselsättningen ökat med drygt 200000 svarade Löfven med att säga att Reinfeldt tidigare sa 300000, som om tidigare felsägning skulle göra den faktiska ökningen mindre relevant.

Nu ger sig DI-journalisten Nils Åkesson in i det hela och försöker framställa sig som faktakollare. Problemet är dock att han varken kollat siffrorna eller förstår sig på hur man ska jämföra olika siffror, vilket man faktiskt kan begära av de som sysslar med faktakoll. Han hävdar exempelvis att sysselsättningen var bara 187000 högre i augusti 2012 jämfört med oktober 2006. Går ni in på SCB:s hemsida och kollar i statistikdatabasen (tryck först på "befolkning efter arbetskraftstillhörighet" och välj sedan månadsalternativet) så kan ni dock se att sysselsättningen var för åldersgruppen 15-74 4,738 miljoner augusti 2012 jämfört med 4,477 miljoner oktober 2006, en ökning med 261000.

Sen borde han förstå att jämförande av siffror för oktober och augusti är som att jämföra päron och äpplen. SCB:s siffror är inte säsongsjusterade och av säsongsmässiga skäl (många sommarjobbande studenter och andra vikarier) är sysselsättningen alltid högre i augusti än i oktober så det är missvisande att jämföra de båda. Om man istället som man bör jämför augusti 2006 med augusti 2012 då hamnar i och för sig siffran närmare de Åkesson angav, men den är fortfarande högre, nämligen 213000 då sysselsättningen var 4,525 miljoner augusti 2006, och faktum kvarstår att det är fel att jämföra siffror för oktober och augusti i sådana här sammanhang.