onsdag 17 oktober 2012

Motsägelsefull S-argumentation om förlängd skolplikt

Nu ansluter sig då även Socialdemokraterna till Folkpartiets och Moderaternas förslag om förlängd skolplikt, i form av att förskolan blir obligatorisk vilket innebär att det rent teoretiskt finns riksdagsmajoritet för det. Det enda som kan hindra att det förverkligas är därför att Kristdemokraterna (mig veterligen det enda riksdagsparti som sagt klart nej, vilken åsikt V, MP, C och SD har vet jag inte) förhindrar alliansen från att som grupp ställa sig bakom det och att FP och M sätter allianslojalitet före övertygelse.

Att S ställer sig bakom förslaget är i och för sig på sätt och vis mer logiskt än att FP och M gör det, då förslaget representerar socialdemokraten Alva Myrdals ideologiska ståndpunkt att staten så tidigt som möjligt ska ta ifrån fostran av barnen från föräldrarna. Då är det däremot mer ologiskt att partier som kallar sig liberala/borgerliga ställer sig bakom ett sådant utpräglat antiliberalt förslag.

Vad gäller dessa tre partiers officiella motiv om "barnens bästa" diskuterade jag det i samband med att M uttalade sig för det och här pekar Jonas Vlachos på ytterligare en studie som visar att det inte stämmer.

Samtidigt är S lite ologisk när man i samma artikel hävdar att små klasser är av stor vikt för barnen. Men den undervisningsform som har allra lägst klasstorlek, typ 1-3 barn per lärare är ju just när barnen är utanför den allmänna förskolan och sköter undervisningen själva. Om liten klasstorlek vore av så stor vikt så är obligatorisk närvaro i förskolan därför det sista man borde införa.