lördag 27 oktober 2012

Fackföreträdare motsäger sig själva om bolagsskatten

Att LO, och vissa andra fackföreningar, är emot regeringens planerade sänkning av bolagsskatten är ingen nyhet, inte heller att deras argument mot den inte håller.

När en företrädare för LO och en för SEKO idag på SvD Brännpunkt argumenterar emot den så är argumenten dock direkt självmotsägande. Först hävdar de nämligen att sänkningen inte kommer få någon effekt på investeringarna för att sedan hävda att sänkningen utgör "osund konkurrens" och är osolidariskt mot krisländerna. Men om det är så att en sänkning inte lockar företag att investera i Sverige, varför skulle det då påverka andra länder? För att det ska påverka andra länder negativt så krävs att det lockar företag att investera här istället för i andra länder.

Notera samtidigt att det däremot inte är någon självmotsägelse att hävda motsatsen mot vad fackföreträdarna här hävdar, dvs att det finns anledning att tro att det kan öka investeringarna i Sverige utan att drabba krisländerna. Detta dels eftersom att det förutom att locka till sig investeringar som annars skett i andra länder även lär öka den totala mängden investeringar i Europa och världen när företagen vet att de får behålla mer av vinsterna om investeringen blir lyckad, och dels eftersom det knappast i någon nämnvärd utsträckning är med länder som Spanien och Grekland  som vi konkurrerar om investeringar med utan snarare länder som Tyskland och Finland.

Det senare faktumet är dels för att Tyskland och Finland som bekant är mycket närmare Sverige rent geografiskt, men framför allt eftersom vi i hög utsträckning har våra komparativa fördelar inom liknande områden, medan Spaniens och Greklands komparativa fördelar är inom helt, eller nästan helt, andra områden än Sveriges.