måndag 29 oktober 2012

Aftonbladet tycker "klimatskeptiker" förtjänar lite orkaner

Aftonbladets ledarsida kommer med ytterligare ett exempel på sin mycket låga nivå när ledarskribenten Eva Franchell antyder att USA får skylla sig själv för att det nu drabbas av orkanen "Sandy". Detta då amerikanerna, förutom Obama (och Al Gore får man förmoda), enligt Franchell inte tar "klimathotet" på det allvar som hon anser att de borde göra.

Teorin att orkaner är ett resultat av "klimatförändringar" är dock svårförenlig med det faktum att även under 1800-talets andra halva, då man började registrera sådant och före den tidpunkt då "klimatförändringarna" sägs ha börjat (alltså runt år 1900), så förekom 97 orkaner  i USA, fler än de 73 som förekom under andra halvan av 1900-talet. Faktum var att 1880-talet var det årtionde i landets historia då USA drabbades av flest orkaner (27 stycken), fler än något årtionde under 1900-talet eller hittills under 2000-talet,

Såvida inte "klimatförändringar" kan resa tillbaka i tiden och på så sätt retroaktivt skapa orkaner så framstår det  därför det inte som trovärdigt att skylla orkaner på "klimatförändringar". Men för en ledarskribent på Aftonbladet är verklighetsförankring förstås något som är helt oförenligt med arbetet