tisdag 2 oktober 2012

Sverige skadas av överdrivet försiktiga skattesänkningar

I dag var ännu en mörk dag för svensk arbetsmarknaden då glasbruket i Orrefors fick besked om att det ska läggas ner och 230 anställda vid Holmens pappersbruk i Hallstavik fick beskedet att de ska bli uppsagda.

 Just idag var lite extremt, och troligtvis och förhoppningsvis kommer så många varsel inte ske framtida dagar, men det är dock en tydlig trend med fler varsel, som inte motsvaras av fler nyanställningar.

 Grundorsaken till denna negativa trend är förstås i första hand den negativa internationella konjunkturtrenden, och i andra hand den starka kronan. Det första kan inte Sverige påverka (annat än att vidta åtgärder för svensk ekonomi som lär ha positiva effekter för andra länder också, men det är bara indirekt) och det andra kan bara åtgärdas med åtgärder som riskerar att orsaka för stor skuldsättning, alltså räntesänkningar.

 Finns det då inget som kan göras? Jo, regeringen kan överge sin överdrivna försiktighet och genomföra skattesänkningar som är mer omfattande än den planerade sänkningen av bolagsskatten, som är i grunden positiv, men vars positiva effekter är mer långsiktiga än andra skattesänkningar. Den mest effektiva åtgärden särskilt på kort sikt vore lägre arbetsgivaravgifter så att det blir billigare att anställa, något som är väl behövligt nu när efterfrågan på arbetskraft sjunker.

 Ett femte jobbskatteavdrag vore inte lika positivt som lägre arbetsgivaravgifter , men dock ändå klart positivt, och då det är ett vallöfte från alliansen och då SD ändrat sig i frågan och numera är för det (och inkluderar det i sin "skuggbudget") så skulle en regering som satte Sveriges bästa främst helt klart bortse från fånig prestige och genomföra det redan nästa år. Att vänta till 2014 innebar att tiotusentals blir utan sysselsättning i onödan.