tisdag 24 april 2012

SvD citerar okritiskt vänsterprofessor

SvD näringsliv citerar den ökända vänsterinriktade Berkeleyprofessorn Brad DeLong som hävdar att Sveriges relativt starka utveckling de senaste åren skulle ha berott på den kraftiga försvagningen av kronan under 2008 och de första månaderna av 2009.

Det är dock knappast en trovärdig förklaring. Trots allt så var det flera länder som såg ännu större försvagningar av sina valutor, exempelvis Island och Storbritannien, och de har haft en svagare ekonomisk utveckling än de flesta andra länder "trots" deras svaga valutor.

Det kan också noteras att Sveriges nedgång under den period när kronan var som svagast 2008-09 faktiskt var större än EU-genomsnittet. Det som skiljer ut Sverige positivt var istället att man 2010-11 när större delen (under 2010) eller hela (2011) av kronans värde relativt euron återställts till nivåerna före krisen hade en mycket starkare återhämtning.

DeLong har däremot delvis rätt när han skriver att det inte var "stram finanspolitik" som förklarar vare sig Tysklands eller Sveriges relativt starka utveckling, tvärtom sänkte både Tyskland och Sverige skatterna under 2009-2010. Förklaringen var istället andra politiska åtgärder som DeLong inte heller gillar, alltså incitamentsförstärkande skatte- och bidragssänkningar.