fredag 13 april 2012

Införsel och export av alkohol till och från Sverige

Systembolaget har nu släppt en rapport om försäljningen under första kvartalet i år. Den visar på en marginell nedgång i försäljningen av sprit, som dock mer än väl kompenseras av ökad försäljning av starkcider, starköl och vin så att Systembolagets försäljning mätt i ren alkohol ökade med 1,1%.

Systembolagets försäljning är dock av flera skäl inte detsamma som svenskarnas alkoholkonsumtion, inte minst då att svenskar köper en del alkohol utomlands, framförallt då från lågprislandet Tyskland och att norrmän och köper alkohol i Sverige. Det senare avspeglar att även om alkohol är mycket dyrare i Sverige än i Tyskland så är det klart billigare än i Norge. Exakt hur stor gränshandeln är vet ingen exakt då det inte officiellt registreras, men genom att kolla hur stor försäljningen är i gränsområdena så kan man få en fingervisning.

Som gränsområde i söder definieras de 3 länen Blekinge, Halland och Skåne, vilket förefaller lite väl snävt med tanke på att det utgår bussresor till Tyskland för de som vill köpa alkohol där från så långt norrut som Norrköping, Linköping och till och med Katrineholm. Jag känner själv personer som bor i Småland som brukar åka med såna resor och därför aldrig handlar på Systembolaget trots att de inte är nykterister. Men för all del är det nog i de 3 länen som andelen som reser till Tyskland är högst. Gränsområdet till Norge är inte definierat, men det innefattar förmodligen främst gränskommunerna i Bohuslän och Värmland.

Försäljningen i gränsområdena tyder på att både införseln och utförseln av alkohol ökar. I det sydliga gränsområdet sjönk nämligen försäljningen mätt i ren alkohol med 0,6%, vilket tyder på en viss ökning av införseln från Tyskland.

I gränsområdet mot Norge ökade som kontrast försäljningen med hela 10,9% mätt i ren alkohol, vilket tyder på en kraftig ökning av norrmännens inköp i Sverige. Det senare beror nog delvis på att gränshandeln av alla varor generellt ökat och då passar norrmännen på att också inhandla alkohol och delvis på höjd norsk alkoholskatt

Intressant nog tycks det som att även finländare i högre utsträckning också köper mer i Sverige för i gränsområdet mot Finland (definieras ej heller, men innefattar troligen gränskommunerna i Norrbotten) steg med 4,8% mätt i ren alkohol. Alkoholskatten är inte lika hög i Finland som i Norge, men den är högre än i Sverige och den har stigit under senare år och en ny höjning genomfördes vid årsskiftet vilket förklarar ökningen. Eftersom att prisskillnaden inte är så dramatisk och eftersom så liten del av Finlands befolkning bor längs landgränsen mot Sverige i norr är införseln inte så stor, men skulle den finländska regeringen fortsätta höja medan den svenska inte gör det kan även folk som bor i exempelvis Åland och Åbo, och kanske till och med Helsingfors och andra större städer i södra Finland, finna det lönsamt att handla i Sverige.

Möjligheten att sälja alkohol till norrmän och finländare är ju för övrigt ytterligare ett argument för att hålla alkoholskatten så låg som möjligt då det i praktiken innebär en form av exportinkomster för Sverige.