lördag 28 april 2012

Lite perspektiv på den svenska statsskulden

Ett intressant faktum är att i lokal valutas nominella termer så hade Sverige 2011 störst BNP i Västeuropa, 3495 miljarder mot 2570 miljarder för tvåan Tyskland. Det innebär inte att svensk ekonomi i någon meningsfull bemärkelse verkligen var störst, eftersom de 3 andra största västeuropeiska valutorna pundet, schweizerfrancen och euron hade och har långt högre värde än svenska kronan. Justerar man för växelkursen kommer Sverige först på åttonde plats, efter i nämnd ordning: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Nederländerna och Schweiz. Av dessa är det dock för övrigt bara Schweiz som har högre per capita inkomst, de andra är bara större på grund av större befolkning.

Det kan dock noteras att 3 av de 4 största trots lägre BNP i lokal valuta har större statsskulder än Sverige i lokal valuta, och den återstående lär gå om Sverige om bara någon månad.

Enligt eurostats senaste statistik så hade Sverige en statsskuld på 1341 miljarder kronor samtidigt som BNP som sagt var 3495 miljarder kronor. Som jämförelse hade Tyskland med en BNP på 2570 miljarder euro en statsskuld på 2088 miljarder euro, Frankrike med en BNP på 2001 miljarder euro en statsskuld på 1717 miljarder euro och Italien med en BNP på 1580 miljarder euro hade en statsskuld på 1897 miljarder euro. Trots att de i lokal valuta hade lägre BNP, i Italiens fall mindre än hälften, så hade de alla i lokal valuta klart större statsskuld.

Storbritannien med en BNP på 1508 miljarder pund hade i lokal valuta fortfarande vid senaste årsskiftet en lägre statsskuld än Sverige, 1293 miljarder pund. Men då Storbritannien har ett årligt underskott på mer än 120 miljarder pund, medan Sverige har en balanserad budget kommer man någon gång under sommaren gå om Sverige.

Samtliga 7 västeuropeiska länder med en BNP som justerat för växelkursen är större än Sveriges förutom Schweiz hade dramatiskt mycket högre statsskuld i förhållande till BNP.