tisdag 28 februari 2012

Rätt med avgifter för utländska studenter

Regeringen genomförde tidigare en reform som innebar att Sverige slutade vara det kanske enda land i världen som lät utländska studenter, eller mer specifikt studenter från länder utanför EES (och Schweiz), få gratis utbildning på svenska högskolor och universitet.

Argumenten för detta är starka. Dessa studenter har inga föräldrar som betalat skatt i Sverige och då de i de flesta fallen lär välja att arbeta i andra länder så det finns verkligen ingen anledning att betala deras studier. Om utländska studenter är villiga att betala för sig ska de självfallet vara välkomna, men om inte så klarar sig Sverige bättre utan dem.

Socialdemokraten Karin Wanngård argumenterar nu för att avgifterna bör tas bort. Hennes argument tycks vara dels att avgifterna lett till en dramatisk minskning av antalet utländska studenter och dels att detta skulle vara
negativt för att deras närvaro i sig förbättrar undervisningen.

Det är helt korrekt och väldigt väntat att avgiftsbeläggningen lett till att betydligt färre studenter från utanför EES kommit hit. Men då de utgjorde en finansiell börda för svenska staten under tiden då avgifter saknades är detta positivt. Det hade varit ännu bättre om ännu fler ändå kommit nu när avgifter införts, men jämfört med det avgiftsfria alternativet är det ändå en vinst för Sverige.

Vilket leder oss till hennes andra argumentet, att närvaron av utländska studenter skulle förbättra undervisningen. Det är dock svårt att se någon sådan betydande effekt. Annat än i ämnen som beskrivning av exempelvis kinesisk, rysk eller amerikansk historia (som ytterst få studerar till) så finns redan all relevant kunskap här eftersom att fysikens, datavetenskapens, nationalekonomins och så vidare lagar gäller överallt. Snarast finns en risk att kulturella och språkliga missförstånd kan distrahera från ämnena.

Wanngård menar vidare att personliga kontakter mellan dessa studenter och svenska studenter kan skapa exportmöjligheter. I den mån dessa studenter i framtiden får chefspositioner är det i och för sig ett i grunden korrekt argument, men det sker bara i undantagsfall och räcker därför inte för att kompensera för argumenten för avgifter.