fredag 8 november 2013

Löfven vilseleder medvetet om regeringsbildning

Nu ger Socialdemokraterna "besked" i regeringsfrågan-eller egentligen inte. Särskilt många egentliga nyheter innehöll inte debattartikeln. Man kommer att gå till val på sin egen politik och är beredd att samarbeta med alla utom SD. Av övriga sex riksdagspartier gillar man MP bäst, följt av FP, C och V och därefter M och KD. Allt känt sedan tidigare, med undantag för det där med att man ser FP &C som lika naturliga samarbetspartners som V, trots att FP och C i inga otydliga ordalag uteslutit samarbete med S. Jan Björklund har sagt att de enda alternativen för partiet är att sitta i en alliansregering eller gå i opposition och beskriver dagens utspel som "pinsamt och bara snömos" och Annie Lööf har sagt att hon "hellre äter upp sin högra sko än bli ett stödhjul åt S" och nu i morse kommenterade hon det på twitter genom att utspelet med att skriva att "det finns tre saker jag riktigt ogillar: 1) socialism 2) arrogans 3) män som inte förstår ett nej. Jag säger nej till S". Partier som så tydligt säger nej till samverkan jämställs alltså med ett parti som historiskt haft nära band med S och som säger sig vilja samarbeta.

Socialdemokraterna försvarar sin avsaknad av besked med att man först måste se vilket valresultatet blir innan man kan ge besked om vilken regering det blir. Men det är bara nonsens. Att man inte kan säga vilken regering det blir innan vi får veta valresultatet är på sätt och vis sant, men irrelevant, eftersom det inte utesluter att man säger hur regeringen blir om det blir vissa bestämda valresultat. Det är ungefär som man kanske inte kan säga om man imorgon tänker ta på sig regnkläder när man går ut för att man inte vet om det kommer att regna, men att man kan säga att OM det regnar då ska man ta på sig regnkläder när man går ut.

Det är fullt möjligt att redan nu ge besked vilken regering man kommer förespråka vid exempelvis följande tänkbara valresultat:

1) Rödgrön majoritet
2) Rödgröna är större än alliansen, men saknar pga SD egen majoritet.
3) Alliansen är större än rödgröna, men saknar pga SD egen majoritet

Är verkligen Stefan Löfven så korkad att han inte fattar att det redan innan valresultatet är klart går att säga hur man kommer att agera vid olika möjliga resultat, exempelvis de tre ovannämnda? Mer troligt är att han försöker medvetet mörka sina planer eftersom han fruktar att associering med Vänsterpartiet ska skrämma bort mittenväljare.

Inga kommentarer: