fredag 15 november 2013

Om Folkpartiets senaste antiliberala lagförslag

Pådrivet av sitt tokfeministiska ungdomsförbund så sjunker Folkpartiet allt djupare ner i feministträsket, vilket troligtvis och förhoppningsvis också innebär att de sjunker närmare 4 %-spärren.

Det mest välvilliga man kan säga om deras förslag till ny sexuallag är att det i bästa fall bara är ett dåligt genomtänkt slag i luften utan någon praktisk effekt. En symbolhandling för att alla folkpartister ska kunna känna sig extra feministiska (vilket de anser vara något bra). I den mån det är mer än ett slag i luften och faktisk har en praktisk effekt så skulle det innebära att frivilligt sex mellan vuxna kriminaliseras enbart för att det inte uppfyllt de formalia som feminister kräver.

Det man bör ha klart för sig när man diskuterar "samtyckesparagrafer" är att det sedan länge varit förbjudet att ha sex med någon utan dess samtycke. Lagen förbjuder nämligen inte enbart sex med någon som säger nej eller på annat sätt visar att de inte vill, utan också med personer som är medvetslösa eller "i hjälplöst tillstånd", en formulering som nyligen ändrats till "i särskilt utsatt tillstånd", en formulering som är lite luddig men som sägs innefatta ännu fler situationer.

Det går alltså redan nu inte att ha sex med någon som inte samtycker utan att göra sig skyldig till våldtäkt. Så, vad är problemet egentligen? Och exakt i vilka situationer skulle det vara förbjudet med sex där det idag är tillåtet? Det tycks som att svaret på den frågan är när två personer har frivilligt sex utan att det formellt sägs "ja". Att det ibland är så att passionen ibland gör att folk skippar såna formaliteter struntar Folkpartiet i, det ska ändå vara förbjudet.

 Ta exempelvis denna scen från den första Terminator-filmen, där man får se när mänsklighetens framtida ledare i det framtida kriget mot maskinerna, John Connor, blir till.

Notera att ingen frågar den andre om de vill, och ingen säger "ja" (eller mer strikt "yes" eftersom det är på engelska) vilket då innebär att enligt Folkpartiets definition av våldtäkt så är detta en våldtäktsscen. Håller du inte med om att det är en våldtäktsscen? Se då till att rösta på annat parti än Folkpartiet (något det för övrigt finns många andra bra skäl för).

Den intellektuella kortslutningen bakom en sådan lagstiftning illustreras ytterligare av att om det nu krävs ett "ja" och, som i filmklippet,ingen säger det, exakt vem är det då som begått brott? Är det Sarah Connor eller Kyle Reese ? Eller båda? För det är väl tänkt att lagstiftningen ska vara könsneutral? Och om inte, hur gör man då vid homosexuellt sex?

Inga kommentarer: