lördag 23 oktober 2010

Kristdemokraterna bör inte överge förslaget om "vårdnadsbidrag"

Som tidigare nämnts råder krisstämning inom Kd efter dess usla valresultat vilket leder dem till att försöka hitta lösningar. Förslagen på namnbyte är knappast särskilt meningsfulla då det i bästa fall bara leder till en marginell förbättring.

Bättre vore då att ompröva den politik som skrämt bort väljare. Detta gäller då i första hand dess förmynderiattityd i alkoholpolitiken, men kanske även i mindre grad dess motstånd mot att låta homosexuella ingå avtal som kallas "äktenskap" eller motstånd mot all form av icke-traditionell fortplantning (som spermie- och äggdonationer eller konstgjord befruktning). Åsikter som strider mot den påstådda principen att stå upp mot "pekpinnar" från politiker till "verklighetens folk".

Att Kd dessutom inte alls tar jobbfrågan på allvar och är skeptiska till ytterligare skattesänkniingar och vill att det eventuella skattesänkningsutrymme som finns ska användas till sänkningar som inte ger några nya jobb (som sänkt skatt för pensionärer och avdragsrätt för gåvor till av staten utvalda grupper) är nog också något som skrämmer bort väljare.

Nu tycks dock Göran Hägglund dra den märkliga slutsatsen att det förslaget om vårdnadsbidrag kan ha sänkt Kd, och antyder att de kan överge eller åtminstonde tona ner sin position i frågan. Detta är märkligt eftersom de två partier som drev frågan om att stärka vårdnadsbidraget (eller vårdnadslönen) , alltså Kd och SD, sammantaget gick framåt från 9,52% till 11,3% och med tanke på att Hägglund själv skrev under en debattartikel där det hävdades att just den positionen var populär.

Från liberal synvinkel är statlig vårdnadslön i och för sig inte det bästa sättet att åstadkomma ökad valfrihet i barnomsorgen utan det vore istället att minska subventionerna till de kommunala dagisen (vilket skulle kräva höjda taxor/avgifter till de som använder dagis) och använda den besparingen till sänkt skatt på arbete. Men ärligt talat tror jag att även om det vore det sakligt bästa förslaget skulle det förmodligen vara sämre när det gäller att vinna val (Tänk er bara hur socialdemokraterna skulle basunera ut att Kd vill göra det dyrare för föräldrar att ha barn på dagis).

av skäl jag förklarat är en vårdnadslön på ett lägre belopp än subventionerna till de kommunala dagisen den näst bästa lösningen. Skulle Kd överge det skulle de överge en av de få fördelar de trots allt har. Och det skulle ge Sverigedemokraterna guldläge att vinna över de många kristdemokratiska väljare som ser detta som viktigt. Skulle Kd överge förslaget om vårdnadsbidrag/vårdnadslön skulle det därför förmodligen de dem ännu färre väljare.