onsdag 27 oktober 2010

Anders Borg tydligen nöjd med massarbetslöshet

Gudmundson har en intressant ledare där han noterar att Anders Borg numera tycks definiera "full sysselsättning" som 6% öppen arbetslöshet.

0% arbetslöshet är tyvärr knappast möjligt på grund av den oundvikliga friktionsarbetslöshet som alltid uppstår, men nog är det möjligt med klart lägre arbetslöshet än så då Sverige tidigare hade det och då många länder än idag fortfarande har klart lägre arbetslöshet än så.

Och då bör man ju notera att till detta kommer många andra i utanförskap, som exempelvis personer i utbildningar eller andra arbetsmarknadsaktiviteter, förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Vilket innebär att Borg alltså lär definiera "full sysselsättning" som efter några år av högkonjunktur i bästa fall något högre andel sysselsatta än 2006 (eftersom befolkningen ökat ännu mer än sysselsättningen är andelen idag ännu lägre än den var 2006)-och en betydligt lägre andel än under större delen av Sveriges moderna historia.

Om han verkligen menar allvar med det då kommer regeringen att få problem och då kommer SD och/eller rödgröna få ökat stöd när Borg definierar en jämförelsevis dålig situation som idealet.

Att han sätter ribban så lågt när det gäller målen är dock i och för sig logiskt med tanke på de obefintliga förslagen för att öka sysselsättningen från regeringen. Men om regeringen vill göra sig förtjänt av att bli omvald då bör de höja ambitionsnivåerna angående hur mycket de vill minska av utanförskapet och insatserna för att uppnå det.