tisdag 12 oktober 2010

Regeringen stärker tyvärr inte arbetslinjen

Det finns ett stort gap mellan retorik och politik i den senaste budgeten. Å ena sidan skriver Anders Borg så här:

"Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet"

Det låter ju bra, men hur många konkreta åtgärder i budgeten finns för stärkande av arbetslinjen? Inga alls. Istället så blir det diverse utgiftsökningar som inte kommer skapa några nya riktiga jobb i privat sektor och den enda skattesänkningen är en sänkning för pensionärerna, och den är förvisso trevlig för dem men det skapar inte heller några nya riktiga jobb i privat sektor.

Inga åtgärder alls för att skapa nya riktiga jobb i privat sektor i ett läge där det fortfarande är hundratusentals arbetslösa och en dryg minjon i utanförskap. Detta är verkligen inte en regering som tar sin uppgift att minska utanförskapet på allvar.

Nu är de i och för sig mindre dåliga än de rödgröna vars förslag om stora skattehöjningar och ännu större utgiftsökningar skulle ha inneburit färre jobb och ökat utanförskap, men nog borde regeringen kunna sätta ribban högre än att vara mindre dåliga än de rödgröna.