fredag 22 oktober 2010

Hotell & restaurangfackets kamp mot hotell & restaurangjobb

Hotell & restaurangfackets (HRF) ordförande Ella Niia kräver högre minimilöner, men som Maria Eriksson påpekar innebär det ett minimerande av antalet som får lön alls.

Det kan ju noteras att det inte heller är enda sättet som HRF och Niia försöker minska sysselsättningen i sin sektor. Hon är exempelvis emot sänkt restaurangmoms och mot sänkta arbetsgivaravgifter för unga (och nej, det är inte av rätt skäl, att man istället bör ha generella sänkningar).

En av de viktigaste, kanske det viktigaste, skälet till varför arbetslösheten och utanförskapet är så hög är just att HRF och alltför många andra fack aktivt arbetar för att minska sysselsättningen på olika sätt. För att komma åt det problemet bör fackens makt på olika sätt begränsas.