lördag 16 oktober 2010

Kristdemokraternas främsta problem är inte namnet

Kristdemokraterna blev i årets riksdagsval det minsta av de 8 riksdagspartierna, även om vänsterpartiet bara hade 357 fler röster. Partiets röstandel har mer än halverats från toppåret 1998.

Av naturliga skäl oroas partiet av den utvecklingen och därför föreslår nu vissa inom partiet ett namnbyte. För all del kan det knappast uteslutas att en del väljare som håller med partiet mer än andra partier men som är ateister/agnostiker, muslimer, judar eller tillhör annan religion kanske skräms av namnet, eller mer specifikt "krist"-delen i namnet. Ett byte till ett namn utan referens till kristendomen skulle därför kanske innebära något fler väljare.

Det är dock inte det som jag ser som huvudproblemet med partiet. Huvudproblemet är istället är att deras retorik inte går ihop med deras faktiska politik i de flesta frågor. Å ena sidan har Göran Hägglund och andra kristdemokrater ibland låtit riktigt liberal och talat om att "sätta gränser för politiken" och låta "verklighetens folk" sjäva styra sina liv utan "pekpinnar" från politiker. Hade det varit vad deras faktiska politik gått ut på hade även jag som ateistisk liberal kunnat tänka mig att stödja dem, oavsett vilket namn de haft.

Problemet är att denna retorik i princip i samtliga frågor förutom familjepolitiken inte avspeglas i den faktiska politiken. I andra frågor så är Kristdemokraterna lika eller ännu mer inriktade på att styra "verklighetens folks" liv med pekpinnar jämfört med de andra allianspartierna (däremot är de bättre än framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet) Att Kristdemokraterna drivit igenom en förmynderiaktig skattehöjning på alkohol och tobak är ett exempel, men långt ifrån det enda.

När Hägglund sedan tillfrågades om varför det är en så stor skillnad mellan den frihetsinriktade retoriken och den ofta frihetsfientliga politiken så svarade han att "KD är inte anarkister". Att han sätter likhetstecken mellan anarkism och frånvaro av förmynderi inom exempelvis alkoholområdet säger allt om varför få liberala eller allmänborgerliga väljare vill rösta på Kristdemokraterna.