fredag 31 maj 2013

Hyckleri om skolnedläggning

"JB Education", koncernen som driver gymnasier enligt "John Bauer"-filosofin lägger nu ned sina skolor, något motståndare till vinstdrivande skolor använder som argument.

För det första kan det noteras att om nu detta är så förfärligt, då är ju det just vad som skulle hända om man införde förbud mot såna skolor. Motståndarna får ju alltså som de vill i detta fall. 

Och om de tycker det där med nedläggningar i sig visar att det är en kaotisk form att driva skolor då kan man ju undra vad de tycker om det stora antal kommunala skolor som läggs ner, oftast i glesbygd. I Vännäs kommun utanför Umeå var det exempelvis en hård strid när kommunen la ner sina glesbygdsskolor tidigare i år.  Om skolnedläggningar indikerar att det är ett fel på driftsformen borde såna exempel utgöra en indikation på att det är fel med kommunalt drivna skolor. 

Försvarare av kommunala skolor kanske skulle svara att bakgrunden till beslutet i Vännäs och liknande kommuner var ett vikande befolkningsunderlag i glesbygden. Men bakgrunden till nedläggningen av "JB Educations" skolor var i princip också vikande befolkningsunderlag. Under mitten och slutet av 1990-talet föll födelsetalet i Sverige mycket kraftigt från topparna i början av 1990-talet och slutet av 1980-talet. Det tappet har under 2000-talet till stor del (men inte helt) återhämtats, men poängen är att färre födda barn åren 1994 till 1997 jämfört med åren före har ett direkt orsakssamband med att det nu är färre ungdomar i gymnasieåldern jämfört med för några år sedan. Att då många gymnasieskolor, däribland en del privata, tvingas lägga ner är fullt naturligt.