måndag 7 november 2011

Den som sa det han var det

Thomas Bodström anklagar regeringen för att bluffa om varför svensk ekonomi är relativt stark i förhållande till omvärlden. I själva verket är det han som bluffar.

Först hävdar han att det skulle vara den förra socialdemokratiska regeringen som bör ta åt sig äran och använder Andreas Berghs gamla argument att det skulle ta flera år innan man ser effekterna av åtgärder, ett argument som jag bemötte här med att även om det är sant att det tar flera år innan den fulla effekten syns så blir det redan direkt en betydande effekt, och dessutom har det ju faktiskt gått snart 5 år innan regeringen började med sin politik.

Dessutom motsäger han sig genom att skylla 90-tals krisen på den dåvarande borgerliga regeringen. Om nära 5 år inte är tillräckligt för att åtgärder ska ha en effekt, hur kan då en regering vara ansvarig för en kris som började innan de tillträdde (90-tals krisen började hösten 1990, den borgerliga valsegern var 1 år senare)?

Därefter påstår Bodström att Sverige har "nästan den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU). Fakta är att i december 2006 så låg ungdomsarbetslösheten i Sverige på 21,1%, 4.3% enheter över EU-genomsnittet på 16,8%. I September i år låg den på 22,1%, endast 0.7%:enheter över EU-genomsnittet på 21,4%. Relativt genomsnittet har alltså den svenska ungdomsarbetslösheten fallit 3,6 %:enheter.

Det är inte mindre än 12 EU-länder som har en högre ungdomsarbetslöshet (I denna ordning: Spanien, Grekland, Litauen, Slovakien, Lettland, Italien, Belgien, Frankrike, Polen, Ungern, Rumänien och Cypern). Den spanska ungdomsarbetslösheten på 48% är mer än dubbelt så hög som den svenska. Svensk ungdomsarbetslöshet (och arbetslöshet i allmänhet) är förvisso fortfarande på tok för hög vilket är varför regeringen utan dröjsmål bör försöka sänka tillväxthämmande skatter, men den är inte ens i närheten att vara "nästan högst", utan snarare är den "något över genomsnittet".

Då är Bodströms beskrivning närmare sanningen för 2006, då bara 6 länder (Polen, Grekland, Slovakien, Frankrike, Rumänien och Italien) hade högre ungdomsarbetslöshet och då avståndet till 1:an , som då var Polen, bara var 4,9%:enheter, att jämföra med de 25,9 %:enheter som skiljer Sverige och nuvarande ettan Spanien.