onsdag 23 november 2011

Myten om de starka statsfinansernas roll

Efter det att Anders Borg av Financial Times utsetts till "Europas bästa finansminister"kommenterade Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Tommy Waidelich det med att Sveriges relativt starka position nu beror på att Göran Persson efterlämnade så starka statsfinanser. Denna myt har upprepats gång på gång av framförallt socialdemokrater men ibland också av vissa borgerliga debattörer.

Sanningen är dock den att starka statsfinanser på intet sätt är någon slags garant för en stark utveckling. Göran Perssons sista år vid makten,2006, hade Sverige ett överskott i de offentliga finanserna på 2,5% av BNP, men 5 andra EU-länder, Bulgarien, Danmark, Finland, Estland och Irland hade ännu större överskott och Spanien (2%) hade nästan lika stort överskott. Icke-EU-länderna Island och Norge hade också större överskott än Sverige. Av dessa är det bara Norge som haft en relativt stark utveckling och det beror på deras olja. Och Island, Spanien, Estland (Estland har haft en stark återhämtning det senaste året, men det var efter en ren depression med 20% arbetslöshet) och Irland har haft djupa kriser.

Allt annat lika var det måhända ett plus att innan krisen ha ett överskott, men som nämnda krisländer visar hade det på sin höjd en mycket begränsad betydelse för att klara Sverige genom krisen.