lördag 25 juni 2011

Några missvisande ord i politiken

Eftersom man vill göra sig förstådd när man talar eller skriver så är det ofta lämpligt att trots allt använda missvisande uttryck. Exempel på sådant inkluderar "soluppgång" och "solnedgång" som antyder att det är solen som går upp och ned, men vi vet numera att det är jordens, och inte solens rörelser som orsakar dessa fenomen.

"Soluppgång" och "solnedgång" är dock rätt så harmlösa felaktigheter då det inte orsakar någon verklig skada för någon. Värre är missvisande ord i politiken som ofta förvränger debatten. Här följer några exempel (Det finns fler exempel, men för att begränsa längden på posten nöjer jag mig med dessa):

"Västbanken" Detta ord är en kvarleva från perioden 1949-67 då Jordanien ockuperade området. "Bank" kan på engelska betyda strand och "Västbanken" är då helt enkelt området som börjar på den västra delen av jordanfloden. Ordet "Västbanken" antyder alltså att området är eller bör vara en del av Jordanien. Men det är det inte, och numera finns det i princip ingen (inte ens Jordaniens regering) som förespråkar att Jordanien åter ska få ta över området. De korrekta orden för områderna är därför de historiska namnen Judéen (södra delen) och Samarien (norra delen), namn som skvallrar om deras historiska anknytning till judarna.

"Palestinier" Detta namn som det används idag antyder att det skulle finnas någon distinkt palestinsk etnicitet. Men det gör det inte. Palestinaaraber skiljer sig inte språkligt, kulturellt, religiöst eller annat sätt nämnvärt från andra araber och det var därför inte ett ord som användes alls bland araber förrän för några årtionden sedan och bland västerlänningar var "palestinier" helt enkelt ett ord som används för alla som bodde i området, såväl judar som araber, på motsvarande sätt som "stockholmare" är en beteckning för alla som bor där.

Syftet med detta felaktiga uttryck är att dölja att kampen mot Israel inte handlar om att skapa ett land för ett "hemlöst folk" utan om att araberna inte kan tåla tanken på att ha enbart 99,8% av Mellanöstern, utan de kräver missunnsamt att judarna ska bli fråntagna deras ynka återstående 0,2%.

"Socialförsäkring" Detta uttryck är bara delvis felaktigt, men det är likväl delvis felaktigt då dessa även har bidragsinslag. Det faktum att det har ett tak i ersättningsnivån, men inte i de formellt "öronvikta" skatterna, gör det i praktiken till delvis bidrag för resten av befolkningen. Det faktum att man kan få ta ut miniminivån i "föräldraförsäkringen" även om man inte betalat någon skatt i Sverige är helt klart också ett bidragsinslag. Man kan också fråga sig om man överhuvudtaget kan tala om "försäkring" när det handlar om ett tillstånd som, särskilt i dessa dagar med stor tillgänglighet av preventivmedel, är självvalt.

Dessutom så gör det faktum att man inte kan välja att avstå (förutom a-kassa, men även där är det bara delvis eftersom man måste betala den skatt som finansierar större delen av den) innebär i praktiken också ett bidrag från de som helst inte skulle vilja vara med till de som vill vara med.

"Vårdnadsbidrag" Detta är också bara delvis missvisande, eftersom det är ett bidrag till föräldrarna i deras egenskap av föräldrar. Men detta bidrag utgår även till föräldrar som har barnen i dagis (ja, faktum är att de får flera gånger mer i bidrag) så det är inte något som skiljer ut dem som mottar "vårdnadsbidrag". Det som skiljer ut dem är att istället för att använda bidraget till att betala kommunal barnomsorgspersonal för deras tjänster så utför de tjänsterna själva. "Vårdnadsbidraget" är därför en vårdnadslön till föräldern som tar hand om barnen.

"Värnskatt" Detta namn antyder att det är en skatt som behövs för att värna landet, på motsvarande sätt som värnplikt. Men denna skatt är på intet vis nödvändig för att finansiera försvaret, eller ens hela den offentliga sektorn. Idag är den enda funktionen i princip att sänka höginkomsttagares nettoinkomster för att minska inkomstskillnaderna.

"Public service" Detta uttryck antyder att de skulle stå i en bred allmänhets tjänst. SVT producerar i och för sig en del program som en stor del av allmänheten uppskattar och är därför på sätt och vis "public service". Men dessa program kan utföras, och utförs faktiskt i liknande former även av privata TV-bolag, så privata TV-bolag är i den bemärkelsen också "public service". De enda program som inte utförs, och troligen inte skulle utföras av privata TV-bolag, är extremt smala program för exempelvis språkliga minoriteter. Detta kan dock inte på långa vägar beskrivas som att stå i allmänhetens tjänst. "Public service" är därmed snarare "Small linguistic minority service"