måndag 19 juli 2010

Lögn blir inte sanning bara för att det upprepas ofta

Mona Sahlin, tillsammans med Ingvar Carlsson fortsätter att upprepa sina falska påståenden om beskattningen av pensionärer i hopp om att det ska upplevas som sant bara för att det upprepas så ofta. Men som jag förklarat tidigare här så är det inte sant att pension är uppskjuten lön, det är minst lika mycket kapitalinkomst och försäkringsinkomst, och vidare som jag pekade på här är det inte så att pensionärer betalar högre skatt.