måndag 5 juli 2010

Tror Reinfeldt att arbetslösheten försvunnit?

Fredrik Reinfeldt noterar helt korrekt att de föreslagna skattehöjningarna från de rödgröna kommer att innebära färre jobb. Samtidigt så säger han att det inte blir tal om sänkta skatter på arbete nästa år och att endast pensionärer kan får sänkt skatt. Slutsatsen måste då vara att Reinfeldt tror att arbetslösheten försvunnit eller blivit så låg som den kan bli.

Detta är ju dock tyvärr inte sant. Även om sysselsättningen ökat de 4 senaste åren så har ökningen inte varit i närheten av vad som krävs för att utradera eller dramatiskt minska utanförskapet. Och eftersom folkmängden ökat och minskningen av utanförskapet skett i form av färre sjukskrivna och förtidspensionärer har antalet arbetslösa faktiskt ökat.

Att då säga att det inte finns något behov av nya skattesänkningar för att skapa jobb är minst sagt besynnnerligt. Ja, faktum är att det är logiskt oförenligt med Reinfeldts påstående att jobbfrågan är den viktigaste för honom och hans observation att det finns ett negativt samband mellan beskattning av arbete och sysselsättning.

Man kan säga nej till nya skattesänkningar på arbete och säga att jobbfrågan är viktig men bara om man förnekar det negativa sambandet mellan skatter och sysselsättning. Man kan också säga nej till nya skattesänkningar på arbete och erkänna det negativa sambandet mellan skatter och sysselsättning, men bara om man anser det oviktigt med fler jobb. Vidare kan man anse att jobbfrågan är viktig och erkänna det negativa sambandet mellan skatter och sysselsättning, men då måste man förespråka sänkt skatt på arbete.

Däremot kan man *inte* som Reinfeldt verkligen anse att jobbfrågan är viktig om man erkänner det negativa sambandet mellan skatter och sysselsättning och säga nej till nya skattesänkningar på arbete.

Slutsatsen är att Reinfeldt anser helt enkelt inte att jobbfrågan är viktig då han prioriterar sänkt skatt på pensioner (och frånvaro av utgiftsminskningar) framför sänkt skatt på arbete. Förvisso är det valrörelse nu och då måste politiker prioritera att vinna valet (eftersom man annars inte kan genomföra sina förslag), men det finns goda skäl att tro att sänkt skatt på pensioner inte är en större valvinnare än en offensiv politik för fler jobb genom sänkta arbetsgivaravgifter.