tisdag 20 juli 2010

Hur grova rån kan beivras

Polisens insats mot det spektakulära "helikopterrånet" i Västberga har varit blandad, men mestadels negativ. Trots förhandstips misslyckades dem att förhindra det. Å andra sidan så tycks de flesta inblandade ha blivit arresterade vilket är positivt. Men med tanke på att bytet inte hittats så när de sedan släpps så kommer de inblandade vara rika. Med tanke på att det formella maxstraffet för grovt rån är 10 år och med tanke på den två tredjedels princip som vanligen gäller inom svenskt rättsväsende så kommer rånarna sitta i fängelse max 6 år och 8 månader (om de döms till mindre än maxstraffet blir det då naturligtvis ännu kortare).

Då bytet sägs ha blivit 39 miljoner och vi talar om ungefär 10 rånare blir bytet per person 4 miljoner. Det innebär att även om de sitter maxstraffet så tjänar de 600 000 per år och person netto (då det är en olaglig inkomst är det naturligtvis ingen skatt på det) för sin fängelsetid, och kan då leva ett bra liv för många år efter det att de blivit frisläppta.

Detta sägs vara ett valigt mönster efter rån, att rånarna ofta hittas, men inte bytet då det är lättare att gömma.

Det finns dock faktiskt ett enkelt sätt att förstöra dessa gynnsamma kalkyler. Helt enkelt genom att se till så att rånarna inte kommer att släppas fria förrän den fulla strafftiden avtjänats och dessutom bytet återfunnits. Detta torde skapa starka incitament att avslöja var bytet är, eller om de inte vet var det är att tjalla på de personer som lär veta var det är.