torsdag 24 mars 2011

Sverige bör inte delta i interventionen i Libyen

Det pågår nu en diskussion om huruvida Sverige bör delta i FN-interventionen i Libyen. Svaret bör vara nej på den frågan. Anledningen är dels att det skulle kosta Sverige en hel del och vi bör alltid ha sparsamhet med skattebetalarnas medel som "default"-val.

Vidare finns det starka skäl att ifrågasätta klokheten i interventionen av skäl jag diskuterade häromdagen, nämligen i korthet (för mer utförlig diskussion av det se inlägget):

1) Genom att det gjort inbördeskriget i Libyen mer utdraget (det hade förmodligen varit över nu utan ingripandet) så lär det förmodligen skapa fler och inte förre civila dödsoffer i Libyen.
2) Det mer utdragna inbördeskriget kommer dessutom att kosta Sverige stora belopp eftersom det innebär att oljepriset kommer bli högt under en längre tid.
3) Flygförbudszoner stoppar inte dödande av civila som erfarenheterna från Bosnien visade.
4) Om interventionen misslyckas med att utplåna Kadaffiregimen kan det leda till att vi blir måltavlor för hans hämnd, på motsvarande sätt som han hämnades de amerikansk-brittiska bombningarna av Libyen 1986 genom att spränga sönder ett amerikanskt passagerarflygplan över Lockerbie i Storbritannien 1988.
5) Kadaffi är förvisso avskyvärd, men det kan mycket väl vara så att rebellerna, vars mål förutom störtandet av Kadaffi media aldrig diskuterat, är minst lika avskyvärda, eller till och med ännu mer avskyvärda.

Och som illustrerades av Usama bin Ladins medhjälpares agerande gentemot USA (bland annat) den 11:e september 2001 trots den hjälp bin Ladin fick av USA i att driva ut de sovjetiska trupperna ur Afghanistan så kan vi knappast lita på att rebellerna av tacksamhet kommer att vara vänliga mot oss.

Angående den sista punkten så finns det också allt starkare tecken på att rebellerna till stor del består av jihadister. Som påpekas av min favoritkolumnist i Mellanösternfrågor, Caroline Glick, i ytterligare en av hennes väldigt klarsynta kolumner, så är östra Libyen där rebellerna har sitt starkaste fäste också ett av världens starkaste fästen för al-Quaida, och det område som i förhållande till folkmängden "bidragit" med flest utländska självmordsbombare i Irak.

Rolling Stone magazine bekräftar bilden av rebellkontrollerade östra Libyen som ett starkt fäste för militant islamism.

Det innebär inte nödvändigtvis att rebellerna är militanta islamister. Men risken för det är hög. Och skulle det bli så efter att den svenska staten ingripit då blir den moraliskt ansvarig för att skapa ett islamistiskt fäste.

Det finns inget att vinna och mycket att förlora på att intervenera i Libyens inbördeskrig. Det rationella valet är därför att avstå.