torsdag 10 mars 2011

Nystartszoner-politiskt farlig selektiv skattesänkning

Regeringen tillsätter nu en utredning om startandet av "nystartszoner" i områden som är "utanförskapsområden" (vilket i regel innebär invandrartäta områden). Något färdigt förslag finns inte, men regeringen antyder att det bör ske genom exempelvis nedsatta socialavgifter och nedsatt bolagsskatt.

I grunden är det här bara ännu en form av selektiv eller riktad skattesänkning. Och sådana är som jag konstaterade i min analys av detta bättre än ingen skattesänkning alls, men sämre än generella skattesänkningar.

Visst skulle detta höja sysselsättningen just där, men det minskade utrymme för andra skattesänkningar som det här resulterar i, innebär också lägre sysselsättning i resten av landet. Och på grund av de snedvridningar som den selektiva sänkningen innebär så är förlusterna i resten av landet större än vinsterna i zonerna.

Att förslaget om särskilda skattelättnader för invandrartäta områden lanseras samtidigt som man också nyligen tillsammans med Miljöpartiet beslutat om ökade statliga utgifter på invandrare är också politiskt farligt, då kombinationen av förslagen gör att SD med visst fog kan säga att invandrare gynnas på svenskars bekostnad, något som bara kommer att ge dem fler väljare.