fredag 25 mars 2011

Riksbanken bör avstå från fler räntehöjningar

Den senaste finansmarknadsstatistiken visar att faran för en bostadsbubbla avtar. Ökningstakten för bostadslån föll i februari i år från 8,3% i januari och 10,3% i februari ifjol till 7,9%. Ökningarna av ickebostadsrelaterade lån till hushåll och till företag var mer stabila, men de var mycket lägre till att börja med.

Samtidigt så föll penningmängdstillväxten till -0,6%, att jämföra med 1,7% i januari och 9,2% i februari ifjol. Tillsammans med den fallande ökningstakten för konsumentpriser exklusive räntor samt den starka kronan antyder detta att de monetära förhållandena nu blir allt mer deflationistiska. Mot bakgrund av det bör nog Riksbanken ställa in planerade räntehöjningar tills vidare.