fredag 18 februari 2011

Objektiv moral innebär inte samma livsval

Som en uppföljning av föregående post så bör jag tydliggöra en viktig punkt: objektiv moral innebär inte att alla bör välja samma sak, en missuppfattning som bland annat den normalt så skarpsinniga Maria Eriksson tycks ha fått.

Objektiv moral innebär att vissa val för en person kan sägas vara mer rationellt än andra. Om ett visst val vad gäller förhållanden eller jobb gör en lyckligare än andra alternativ då är det det objektivt rätta valet. Det innebär dock inte att alla bör välja samma sak.

För personer med homosexuell läggning så är det rationellt att välja att inleda homosexuella förhållanden om de kan hitta villiga och lämpliga partners. För personer som likt jag har en heterosexuell läggning är det däremot ett irrationellt val. Och motsvarande gäller naturligtvis för rationaliteten i att välja heterosexuella förhållanden.

För personer med talang och intresse för bilmekanik så är det ett rationellt val att välja det yrket, åtminstone inte såvida lönen och/eller chansen till jobb är mycket sämre. För personer utan en sådan talang och intresse vore det därmed irrationellt att göra det valet, på motsvarande sätt åtminstone inte såvida lönen och/eller chansen till jobb är mycket bättre.

Detta gäller naturligtvis också för valet att bli eller inte bli "hemmafru" (eller för den delen "hemmaman"). I fall ens livssituation ser ut så eftersom att man har intresse och kunskap för det och alternativa möjliga jobb är det rationellt att arbeta i hemmet med exempelvis passning av små barn. Om det däremot är så att man saknar sådant intresse och kunskap och om och har bra alternativa arbetsmöjligheter då är det inte rationellt med hemarbete.

Poängen är att det därför att en tro på objektiv moral inte innebär att det går att säga att de flesta livsval är rätt eller fel för alla. Det gäller även valet för kvinnor att bli "hemmafru", så det går inte att säga att det är rätt eller fel för alla att bli det. Utan det som går att säga är att rationaliteten i det beror på de livssituationer olika personer befinner sig i. Något som för övrigt naturligtvis ytterligare stärker argumenten för att politiker inte på något sätt ska blanda sig i sådana val.