lördag 26 februari 2011

Kvoteringstänkandets absurditet

Efter att ha avskaffat de raslagar som rådde under apartheideran så har Sydafrika tyvärr infört nya raslagar. Individualism tycks däremot vara främmande för Sydafrika.

Det semaste påhittet är att företag ska tvingas ha en rassammansättning på sin arbetsplats som motsvarar den nationella befolkningssammansättningen. Eftersom det framförallt är så att de "färgade" (personer av blandat ursprung) finns koncentrerat i en viss del av landet, nämligen Norra och Västra kapprovinserna så blir detta i praktiken ett krav på massiv tvångsomflyttning av "färgade" till andra delar av landet, medan svarta tvångsomflyttas till Norra och Västra kappprovinserna. Hela 80% av de "färgade" i Västra kapprovinsen skulle tvingas flytta.

Förslaget är förstås fullständigt förkastligt, men faktiskt helt i enlighet med kvoteringstänkandets logik. Om proportionerlig representation överallt har ett egenvärde som överskrider den individuella frihetens, då är det ett värde med proportionerlig befolkningssammansättning överallt. Då det leder till ett sånt här förkastligt förslag om tvångsförflyttning på stor skala illustrerar det varför kvoteringstänkande är fel och borde ersättas med en individualism där man inte bryr sig om vilken ras folk tillhör.