torsdag 3 februari 2011

Sänk bolagsskatten då

Anders Borg kommenterar kontroversen med IKEA:s skatteplanering med att "Jag har den dubbla hållningen att jag gärna vill sänka skatter men jag vill också väldigt gärna att skatterna betalas".

Men ska man betala mer än vad man behöver? Är det rimligt att begära av IKEA ska göra det när andra inklusive Borg själv inte ska förväntas göra det? Vill han inte att IKEA ska skatteplanera får väl han själv som finansminister se till att de kryphål som finns täpps till.


Dessutom var det intressant att han i det här sammanhanget talar om sänkta skatter. Den skatt som IKEA betalar är inte den inkomstskatt som reduceras av jobbskatteavdrag utan bolagsskatt, så för att det ska ha någon relevans som alternativ till skatteplanering borde det innebära att han sänker bolagsskatten.

Han borde då sänka bolagsskattesatsen ordentligt så att Sverige attraherar fler investeringar, en sänkning som delvis kan finansieras av att man täpper igen en del kryphål. Dock bör det också vara en nettoskattesänkning eftersom att annars så blir effekten på investeringarna inte så stor.