tisdag 8 december 2009

LO:s självmål

LO beklagar att förvärvsarbetande fått det bättre relativt arbetslösa och sjukskrivna. Varför detta skulle vara negativt framgår inte. Och om förvärvsarbetande nu har det för bra då borde det väl inte vara så viktigt med höjda löner, särskilt då som dessa lönehöjningar innebär att fler blir arbetslösa.