torsdag 10 december 2009

Inflationen stiger över 2%

Även om den officiella inflationssiffran fortfarande var under noll, så steg det mer relevanta måttet, det EU-harmoniserade indexet (som till skillnad från KPI bland annat inte innehåller boräntor), från 1,8% till 2,4%. Inflationen ligger därmed återigen något över 2% målet (även om den fortfarande ligger inom 1 till 3% intervallet där Riksbanken sagt sig tolerera svängningar) och ligger fortsatt klart över euroområdets genomsnitt som ser ut att bli 0,6%.

Medialänkar i ämnet: SVD, DN

Statistiska källor: SCB