söndag 17 mars 2013

Sverige borde också sänka alkoholskatten

Danmark planerar att sänka skatten åtminstone på starköl, rapporterar flera medier om, vilket troligen lär tvinga dem att sänka skatten på vin också (EU insisterar på likhet i beskattning mellan öl och vin eftersom skatteskillnad anses vara tecken på förtäckt protektionism i ölproducerande och vinimporterande länder som Danmark och Sverige).

Detta, liksom den starka svenska kronan, bör få även svenska politiker att sänka alkoholbeskattningen. Om Danmark skulle sänka alkoholskatten ner till tysk nivå, eller åtminstone väldigt nära tysk nivå,  då skulle det leda till en betydande ökning av gränshandeln eftersom Danmark är geografiskt närmare än Tyskland, vilket sänker tröskeln ordentligt för att fara utomlands för att köpa alkohol.

Det faktum att svenska kronan har stärkts ordentligt mot euron, och därmed också den danska kronan, det senaste året och den senaste månaden också gentemot den norska kronan, talar också för en sänkning då en svagare euro/danska krona innebär en sänkning av Tysklands/Danmarks alkoholskatt räknat i svenska kronor och då på motsvarande sätt en starkare svensk krona gentemot den norska kronan innebär en höjning av den svenska alkoholskatten räknat i norska kronor.

Om inget görs riskerar med andra ord Sverige förlora skatteintäkter och detaljhandelsjobb genom att fler svenskar far till Danmark eller Tyskland samtidigt som färre norrmän kommer hit för att handla. Det går dock att förhindra-om den svenska alkoholskatten sänks.