måndag 17 oktober 2011

Juholts lön och sossarnas självbild

Om vi för tillfället bortser från de bidrag Håkan Juholt enligt regelverket korrekt eller inkorrekt mottagit så finns det en intressant aspekt av hans väldigt höga lön, 144 000 kronor i månaden. Juholt är riksdagsledamot och lönen för dessa är 56 000 kronor i månaden, så varifrån kommer de återstående 88 000 kronorna i månaden? Jo, från det Socialdemokratiska partiet som har bestämt att som princip ska dess ordförande när partiet är i opposition alltid få exakt samma lön som statsministern.

Egentligen angår inte de finansiella överföringarna mellan Socialdemokraterna och dess partiledare någon annan då Socialdemokratiska partiet trots allt får skylla sig själva om de vill välja att slösa pengar på att överbetala Juholt, och med tanke på att vad som är dåligt för Socialdemokraterna är bra för Sverige är det faktiskt i den mån det påverkar andra bara bra om de väljer att slösa bort sina resurser på att överbetala Juholt, resurser som annars kunde använts för att sprida deras skadliga budskap.

Däremot är det faktum att de anser det vara en viktig princip att Juholt bör ha det ekonomiskt exakt detsamma som om han var statsminister talande för deras syn att deras maktinnehav är det naturliga läget oc att man därför bör agera som om det var ett faktum. Förra socialdemokratiska ministern Marita Ulvskog berättade att hon upplevde det som en "statskupp" när de borgerliga vann valet 1976, en kommentar som antyder en syn att Socialdemokraterna har en naturlig rätt att vara i regeringsställning. Att den Socialdemokratiska ledaren som princip ska vara lika mycket betald som statsministern tyder på att Ulvskogs mentalitet fortfarande dominerar det Socialdemokratiska partiet.