onsdag 8 december 2010

Gränshandeln i alkohol når nya rekordnivåer

Den starka kronan har bidragit till att det irrationella arrangemanget att svenska bryggerier exporterar öl till Tyskland, varpå svenskar sedan återimporterar samma öl nått nya rekordnivåer. Troligen innebär det även att privatimporten att öl tillverkat i utlandet också nått nya rekordnivåer. Förvisso tjänar tyska försäljare, tyska staten och bussbolag på det, men dessa vinster övervägs mer än väl av de klart större förlusterna för svenska staten och svenska konsumenter.

Skulle den vansinniga alkoholskattehöjningen som regeringen talat om genomföras skulle det förstås dessa samhällsekonomiska förluster för Sverige bli ännu större.