måndag 13 december 2010

När genus går före frihet och objektivitet

Via Dag Elfström ser jag något som borde vara en tankeställare för alla som tror att statlig kontroll av skolan innebär mer objektivitet och vetenskaplighet: Skolverket kritiserar en friskola för att dess kemiböcker är fokuserade på att lära ut kemi istället för att belysa genus och etnicitet.

Det förfärande här är dels principiellt hur det innebär att den så kallade friskolereformen huvudsakligen är en illusion då staten anser sig ha rätten att detaljstyra och likforma även friskolor, vilket lämnar ytterst lite frihet kvar åt skolor och föräldrar.

Dels är det en illustration över hur denna detaljstyrning på intet sätt innebär ökad objektivitet. Istället så ska det inom samtliga ämnen slösas tid och budskapet förvridas så att eleverna får i sig lite anti-västerländsk och femimistisk propaganda.Kom ihåg att anledningen till att den överväldigande majoriteten av skolor inte får kritik är eftersom de redan anamnat detta.

Just det senare är nog en viktig förklaring till varför Sverige halkar efter i internationella jämförelser, jämfört med olika länder där man inte håller på med trams om etnicitet och genus.

Sorgligt nog tycks dessa tendenser inte ha lättats under alliansregeringen. Tvärtom verkar de ha förstärkts eftersom att det är Folkpartiet med dess auktoritära inriktning som har ansvar för skolpolitiken.