tisdag 10 augusti 2010

Vinst i skolan bättre för alla

Efter att ha plagierat några formuleringar från den fiktiva karaktären Gordon Gekkos tal i "Wall Street" ("Vinstintresse är bra, vinstintresse är rätt, vinstintresse fungerar" är närmast en direktöversättning av Gekkos "Greed is good, greed is right, greed works") så har SvD:s ledarsidas sommarvikarie Johan Folin en hyfsat bra ledare om frågan om vinst i skolan och andra offentliga verksamheter, med argument som liknar de som jag framförde i en post i frågan.

Dock saknas den poäng jag gjorde om vinsters natur. Ur ren ekonomisk teoretisk synpunkt kan den bokföringsmässiga "vinsten" indelas i två kategorier. Dels kapitalkostnad för det investerade kapitalet, en kostnad som kommer att finnas oavsett vem som driver verksamhet och oavsett vilket syfte man har med det. Varken vänsterpartiet eller någon annan kan avskaffa denna komponent av "vinsten" utan den är oundviklig.

Den andra komponenten är vad man kan kalla entreprenöriell vinst, alltså vinst utöver kapitalkostnaden. Den kan enbart uppnås genom att företagarna, i det här fallet friskolorna, har lägre kostnader och/eller uppnår högre kvalitet( Om de inte erbjuder högre kvalitet kommer de inte att kunna locka till sig några elever). Denna del av "vinsten" kan förvisso avskaffas, och rent utav göras till förlust, men det är allt annat än önskvärt då det innebär högre kostnader och/eller lägre kvalitet i skolorna.