måndag 16 augusti 2010

Politiskt åsiktslösa kommentatorer?

En låtsasskandal har utbrytit om att vissa så kallade retorikexperter är medlemmar i Folkpartiet.

Men vari ligger problemet? Varför skulle det spela någon roll alls huruvida någon är medlem i ett parti eller ej? "För att då är de inte opartiska" skulle kanske någon svara. Men om någon har åsikter som ligger i linje med Folkpartiet är man inte mindre opartisk om man inte är medlem än om man är det.

Hela denna "skandal" tycks bygga på illusionen att det skulle finnas människor som helt saknar uppfattningar i politiska frågor. Måhända finns det i och för sig kanske en och annan som är sån, men då talar vi om människor som saknar all kunskap om politikrelaterade frågor och som därför knappast är behöriga att kommentera sådana frågor.

Det innebär i och för sig inte att frågan är helt ointressant. När vi hör på analytikers kommentarer så bör vi få veta vilken ideologi som de utgår ifrån. Men vi bör inte låtsas som att det finns kvalificerade politiska analytiker som saknar åsikter.