tisdag 13 april 2010

Starkare krona sänker inflationen

Konsumentprisinflationstakten föll i mars enligt det mått jag föredrar (det EU-harmoniserade måttet) från 2,8% till 2,5%. Som kontrast visade de preliminära siffrorna för euroområdet en ökning från 0,9% till 1,5%. Detta tyder på att kronans återhämtning det senaste året äntligen börjar ha en effekt på konsumentpriserna. Denna effekt lär bli ännu tydligare under de kommande månaderna. Dock så begränsas den av att många utländska exportföretag under den tillfälliga svaghetsperioden för kronan valde att sänka sina marginaler för att inte förlora marknadsandelar, i hopp om att svagheten skulle vara tillfällig (vilket den alltså också visade sig vara). Nu återställer de då sina marginaler, vilket innebär att det inte blir några prissänkningar.