torsdag 16 januari 2014

Svenska Kyrkans moraliska härdsmälta

Per Hagwall sammanfattar det bra: i de flesta länder i Mellanöstern förföljs kristna i varierande grad. Endera av regeringarna, eller av islamistiska terrorgrupper regeringarna inte kan eller vill stoppa eller både och.  Det finns ett land som skiljer ut sig genom att kristna är helt säkra från våld och förföljelse (Israel naturligtvis). Varpå den klart största kristna församlingen i Sverige, Svenska Kyrkan, väljer att inleda bojkottkampanj mot just det landet, och endast det landet.

Inga kommentarer: