lördag 22 december 2012

Miljörörelsens krig mot glesbygden

Två politiska nyheter: -Naturskyddsföreningen kräver extra skatt på användandet av papper för att "rädda skogarna" (tydligen har de inte hört talats om att det nästan alltid planteras nya träd efter att existerande huggits ned).

-Miljöpartiet kräver att Sverige ensidigt inför kostnadshöjande skärpningar av djurskyddslagarna för svenska grisbönder.

Vad har dessa förslag gemensamt? Jo, dels att de framförs av olika "gröna" rörelser och dels att de båda slår hårt mot glesbygden och därmed lär förvärra problemet med avfolkning där.

När det gäller det första förslaget så kan det konstateras att Sverige är ett skogsrikt land och därför en stor pappersproducent, och även om det är så att det mesta exporteras så säljs faktiskt en stor del till den svenska marknaden och en skatt i syfte att minska svensk papperskonsumtion skulle förstås därför också minska svensk pappersproduktion. Något som skulle förvärra krisen i en bransch som redan drabbats hårt av konjunkturnedgången, och vars sysselsättning och produktion för det mesta är beläget i glesbygd.

När det gäller det andra förslaget så har jag som djurvän mer sympati för det än det föregåendemen faktum är att det skulle, särskilt om det inte kombineras med motsvarande kravskärpning på importerat griskött som EU knappast lär tillåta, bli ett dråpslag mot svenska grisbönder. Detta eftersom de flesta konsumenter, och alla offentliga myndigheter, väljer priset framför grisarnas levnadsförhållanden, något som den ökade importandelen och den låga populariteten för "ekologiskt" kött illustrerar. Och grisbönders verksamhet är förstås uteslutande i glesbygden.

Att försöka hejda urbaniseringen med åtgärder som begränsar den totala tillväxten vore fel. Men vi bör definitivt inte försöka påskynda den med åtgärder som ytterligare ökar avfolkningen i glesbygden utan att öka städernas tillväxt, och det skulle dessa båda förslag göra. Det illustrerar just hur verklighetsfrånvänd den strävan att framställa sig som både försvarare av "grön" ideologi och glesbygden, som vissa partier, bland annat Centerpartiet och Vänsterpartiet, har är. I båda dessa frågor finns en direkt målkonflikt, liksom exempelvis i kraven på högre bensinskatt och åtgärder för att begränsa köttätandet.