lördag 17 november 2012

Nej, regeringen sänker inte bolagsskatten med 16 miljarder

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson upprepar gång på gång i sin senaste ledare att regeringen sänker bolagsskatten med 16 miljarder. Att hon ser det som så viktigt att ständigt upprepa siffran beror förmodligen på att hon tror att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger ska den bli till "sanning". Siffran 16 miljarder har för övrigt också upprepats av flera andra socialdemokratiska ledarskribenter.

Sanningen är dock den att även om det är sant att sänkningen av den formella skattesatsen från 26,3% till 22% motsvarar 16 miljarder så är det ju så att hälften av det finansieras via en höjning av företagens skattebörda genom begränsade avdragsmöjligheter för så kallade räntesnurror. Det innebär att i praktiken sänks beskattningen av företagen med endast 8 miljarder. Då det till och med vid en statisk analys (där ingen höjning av investeringsviljan uppstår) är den maximala intäktsförlusten för staten är det naturligtvis den siffra som ska användas i debatten.

Det parti som Karin Pettersson arbetade för innan hon började på Aftonbladet, alltså Socialdemokraterna, förespråkar faktiskt därför också i sin budgetmotion en sänkning av skattesatsen, men enbart i den grad som direkt finansieras via de begränsade avdragsmöjligheterna. Om hon indignerat anklagar regeringen för att sänka med 16 miljarder måste Pettersson därför också anklaga sitt parti för att sänka med 8 miljarder, trots att deras budgetalternativ inte innebär någon sänkning av företagens skattebörda eller av statens intäkter.

Det är förstås möjligt för Pettersson, och de andra socialdemokratiska ledarskribenter som upprört påstår att regeringen sänker bolagsskatten med 16 miljarder, att uttrycka oenighet med sitt parti och förespråka en höjning av företagens skattebörda med 8 miljarder. Men då ska hon och de andra formulera det som att man borde höja företagens skattebörda med 8 miljarder istället för att som regeringen vill sänka den med 8 miljarder ,eller som sitt parti vilja ha den oförändrad, inte som att hon och de andra förespråkar oförändrad skatt som ett alternativ till en sänkning på 16 miljarder.