lördag 27 mars 2010

Fortsatt lånedriven konsumtionsboom-och fortsatt svaghet i andra sektorer

Utlåningstillväxten till hushållen steg igen i februari till 9,3%, samtidigt som penningmängdstillväxten steg från 7,5% till 9,0%. Detta indikerar att den tidigare trenden med en kreditdriven konsumtionsboom fortsätter.

Dock fortsätter samtidigt svagheten i andra delar av ekonomin, då utlåningen till företag föll med 5,9% jämfört med ett år tidigare (i januari var minskningen 5,0%), något som antyder att investeringarna fortsätter att falla.

Även handelsöverskottet fortsätter att falla och var i januari-februari sammanlagt bara 8,9 miljarder, att jämföra med 14,5 miljarder i januari-februari 2009 och 23,1 miljarder i januari-februari 2008.

Kort sagt så ökar konsumtionen (såväl den privata som offentliga) medan sparandet (både i form av investeringar och handelsöverskott) snabbt faller.

Statistiska källor: SCB1, SCB2