måndag 15 mars 2010

Är offentliga anställningar verkligen självfinansierade

Under en debatt i "Agenda" med Jan Björklund om det så kallade RUT-avdraget, så besvarade Wanja Lundby-Wedin Björklunds argument om att RUT-avdraget skulle vara självfinansierat med att detsamma skulle gälla fler anst'llda inom offentlig sektor.

Huruvida RUT-avdraget verkligen är självfinansierat vet jag inte då jag inte satt mig in i frågan, men jag är dock spontant tveksam. Det jag däremot vet är att Lundby-Wedins motargument är nonsens. Detta av 3 olika skäl.

1) För det första, om nu RUT verkligen är självfinansierat så råder ingen konflikt mellan det och eventuella satsningar på offentlig sektor.

2) Att säga att regeringen inte satsat på offentlig sektor är nonsens. Mellan 2006 och 2009 steg de kommunala inköpen (både konsumtion och investeringar) från 20,5% av BNP till 22,4% av BNP. De kommunala utgifterna ligger nu faktiskt på den högsta nivån någonsin i svensk historia, både i absoluta tal och relativt BNP. Detta är i hög grad ett resultat av de satsningar som regeringen genomfört.

Visst går det alltid att hävda att det borde satsats ännu mer fram tills dess andelen når 100%, men faktum är att det skett en mycket betydande expansion av kommuners och landstings utgifter.

3) Att anställa fler i kommuner och landsting är inte självfinansierande, allra minst nu. Visst skulle man kunna för vissa då spara in a-kassa men då nettoersättningen (efter skatt) från a-kassan är klart lägre än de nettolöner som betalas ut till kommunanställd. Till nettolönen bör man dessutom lägga de extra förmåner (som högre framtida pension, eventuell föräldrapenning osv.) som de anställda berättigas till genom sitt arbete.

Många av de kommunalanställda skulle dessutom annars fått jobb i den privata sektorn och isåfall så kommer kostnaden bli mycket högre. Men eftersom nettolön plus framtida förmåner är klart högre än nettoersättningen från a-kassan så skulle fler offentliganställda varit kostsamt även om vi utgår från det orealistiska antagandet att ingen undanträngningseffekt sker.

Det går förstås ändå att förespråka fler offentliganställda av olika skäl, men det är helt enkelt falskt att det inte skulle innebära någon kostnad för de offentliga finanserna.